Mua sắm tháng 12
Trúng xe Honda Blade

Samsung Galaxy Note FE
Giá sốc còn 11.6 triệu

Samsung Galaxy Note 8
Bản Mỹ Giá 16.1 Triệu

Samsung Galaxy S7 Edge
Flagship chỉ còn 7.1 triệu

Samsung Galaxy S8 Plus
Máy QSD Còn 11.8 triệu

Đang hot tháng 12